Star Wars: Rebelianci Wiki
Advertisement
Star Wars: Rebelianci Wiki

Jacen Syndulla - syn Hery Syndulli i Kanana Jarrusa. Urodził się jakiś czas po wyzwoleniu Lothala. Jest wnukiem bojownika o wolność Twi'leka Chama Syndulli.