Star Wars: Rebelianci Wiki
Star Wars: Rebelianci Wiki

Lothalske szczury były rodzajem stworzenia tubylczego na Lothalu. Żyli na murawach i były częstym łupem Lothalskich Kotów.