Star Wars: Rebelianci Wiki
Star Wars: Rebelianci Wiki

Nixus była lodową planetą pozbawioną ziemskiej atmosfery. Było to miejsce, w którym Azmorigan poznał Hondo Ohnakę i Ezrę Bridgera.

Występowanie []

Sezon 2 []