Star Wars: Rebelianci Wiki
Advertisement

Oosalon.jpg

Oosalon była planetą, która była potencjalnym miejscem do tajnej bazy rebeliantów. Kiedy Kanan Jarrus i Ezra Bridger wybrali się na zwiad, spotkali jednak Inkwizytorów, Piątego Brata i Siódmą Siostrę. W rezultacie planeta nie mogła zostać wykorzystana jako baza.

Krajobraz[]

Oosalon była skalistym światem z wysokimi płaskowyżami i stromymi klifami. Tibidee czasami gniazdowały wzdłuż klifów z płaskowyżów.

Występowanie[]

Sezon 2[]

Advertisement